ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Miloš Zachar

Podpredseda: Ing. Cyril Švolík

Členovia: Viera Jágerová, Ing. Jozef Baťalík, Ing. Ivan Vicena 
 

Dozorná rada
 
Predseda: Ing. Viliam Amerstein

Členovia: Ing. Vladimír Klinčok, RNDr. Peter Salinka

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Miloš Zachar

Podpredseda: Ing. Cyril Švolík

Členovia: Viera Jágerová, Ing. Jozef Baťalík, Ing. Ivan Vicena 
 

Dozorná rada
 
Predseda: Ing. Viliam Amerstein

Členovia: Ing. Vladimír Klinčok, RNDr. Peter Salinka