VEREJNÉ OBSTARÁVANIA K PROJEKTOM

Softvér pre HMI a MES systém zváracieho robotického pracoviska

Záznam z vyhodnotenia ponúk     Zverejnené dňa 20.03.2019

Moduly PLA

Záznam z prieskumu trhu_Moduly PLA     Zverejnené dňa 13.03.2019

Počítačový systém

Záznam z prieskumu trhu Počítačový systém    Zverejnené dňa 15.03.2019

Výzva_na_predkladanie-ponúk-_zsnh IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 2 Výzvy na PP  Návrh uchádzača na plnenie kritérií IZVAR Počítačový systém

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy_IZVAR_Počítačový system

Zverejnené dňa: 04.03.2019