ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZLEPŠENÍM TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTOV

                                                   

 

Riadiaci orgán operačného programu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Príjemca pomoci:

VÚEZ, a.s. so sídlom v Leviciach, Hviezdoslavova 35

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno-technických vlastností objektov

Zameranie:

Projekt je zameraný na prevedenie úprav týkajúcich sa zlepšenia tepelno-technických vlastností komplexu budov vo vlastníctve VÚEZ, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa tepelnú izoláciu strechy a výmeny okien na pracovisku Tlmače (katastrálne územie Rybník).

Realizácia projektu:

17.5.2010 – 30.7.2010

Miesto realizácie projektu:

Rybník 639, 640, 641, 646

Výška poskytnutého príspevku:

20 150 EUR

 

Pred realizáciou

 

 

Počas realizácie

 

 

Po realizácii

 

  

 

 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZLEPŠENÍM TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTOV

                                                   

 

Riadiaci orgán operačného programu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Príjemca pomoci:

VÚEZ, a.s. so sídlom v Leviciach, Hviezdoslavova 35

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno-technických vlastností objektov

Zameranie:

Projekt je zameraný na prevedenie úprav týkajúcich sa zlepšenia tepelno-technických vlastností komplexu budov vo vlastníctve VÚEZ, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa tepelnú izoláciu strechy a výmeny okien na pracovisku Tlmače (katastrálne územie Rybník).

Realizácia projektu:

17.5.2010 – 30.7.2010

Miesto realizácie projektu:

Rybník 639, 640, 641, 646

Výška poskytnutého príspevku:

20 150 EUR

 

Pred realizáciou

 

 

Počas realizácie

 

 

Po realizácii